Arbetsmöten 2010

Arbetsplan för hamnområdet 2010:

21/4 Bryggorna blir klara.
24/4 Arbetsmöte kl 9.00 (nya bommar och bryggförlängning)
29/5 Arbetsmöte kl. 9.00 (montering av ny bryggbelysning)
14/8 Arbetsmöte kl. 9.00 (ej klart)