Medlemmar

ORDNINGSREGLER

  • Alla båtar och kärror på området skall vara uppmärkta med namn,båtplatsnr samt telefonnummer.
  • Alla som vistas inom området skall se till att skräpet slängs i soptunnorna samt när de är fulla skall medlemmarna tömma de i den stora tunnan nyckel finns i vaktlokalen.
  • Visa hänsyns till övriga medlemmar behöver man av någon anledning flytta på någons båt kontakta berörd innan så inte deras båt skadas.
  • Man får inte använda kätting utan skydd runt Y-bommen får då skadas galven och bommen börjar rosta.
  • När man kör ut och in till sin båtplats eller till rampen kör försiktigt så inte övriga båtar skadas av vågorna.
  • Vistelsen inne på Hjällsnäs båt och bryggförening sker på egen risk om någon skadas är inte föreningen ansvarig.
  • Alla båtar på land skall vara borta senast den 15/5.
  • Rampmedlemmar får inte ha båt och/eller kärra ståendes på området. Utan kärran får endas stå där när man är ute med båten.
  • Aktiva medlemmar får endast ha 1 båt på området eller i vattnet per båtplats.
  • Behöver man plats för kärran under tiden 1/6 till den 1/10 så kan man hyra det av föreningen vid mån av plats. Kontakta isåfall Ordförande