Medlemmar

ORDNINGSREGLER
. Alla båtar och kärror på området skall vara uppmärkta med namn,båtplatsnr samt telefonnummer.


. Alla som vistas inom området skall se till att skräpet slängs i soptunnorna samt när de är fulla skall medlemmarna tömma de i den stora tunnan nyckel finns i vaktlokalen.


. Visa hänsyns till övriga medlemmar behöver man av någon anledning flytta på någons båt kontakta berörd innan så inte deras båt eller kärra skadas.


. Man får inte använda kätting utan skydd runt Y-bommen får då skadas galven och bommen börjar rosta.


. När man kör ut och in till sin båtplats eller till rampen kör försiktigt så inte övriga båtar skadas av vågorna.


. Vistelsen inne på Hjällsnäs båt och bryggförening sker på egen risk om någon skadas är inte föreningen ansvarig.


. Båtarna och kärror på land får endast stå på markerade platser som man ansöker om på hemsidan det finns vinter och sommarplatser.


. Platserna på land sträcker sig följande tider vinter från 1/10-1/6 och sommar mellan 1/6-1/10


. Rampmedlemmar får inte ha båt och/eller kärra ståendes på området. Utan kärran får endast stå där när man är ute med båten.