Kamerabevakning

Hjällsnäs Båt och Bryggförenings område kamerabevakas som en del i föreningens säkerhetsarbete. Personuppgifterna behandlas som en del i utförandet av en uppgift av allmänt intresse. Inspelat material lagras i maximalt 14 dagar från inspelningsdatum och raderas sedan.

Vid en eventuell polisutredning kan en del av inspelat material sparas så länge det är nödvändigt. De som kan få del av personuppgifterna är föreningens styrelse och andra som behöver få dem för att hantera en eventuell säkerhetsincident.

Uppgifterna kan komma att lämnas ut vid en begäran om att ta del av allmän handling om de inte omfattas av sekretess.