Kallelse årsmöte för de som har båtplats

KALLELSE

Till årsmöte i Hjällsnäs Båt & Bryggförening.

Torsdagen den 17 mars 2016    kl.18.00-21.00

I församlingshemmet Lundbyvägen Gråbo.

Förslag till dagordning.

1.  Mötets öppnande

2.  Godkännande av dagordningen

3.  Val av ordförande och sekreterare för mötet

4.  Val av två justeringsmän

5.  Genomgång av föregående protokoll

6.  Ekonomi:

7.  Revisionsberättelse och Ansvarsfrihet för 2015

8.  Byggnation av ny vaktlokal

9.  Arbetsmöten 2016 kommer ut via mail beroende på tidplan till nya vaktlokalen.

10. Val av ledamöter

Omval av Ordförande(2år)           Föreslås Torbjörn Manninger

Omval av ledamot(2år)                   Föreslås Stefan Wallin

Val av revisor(2 år)                          Föreslås Robert Lundberg

11. Sjökortsfrågor

12. Motioner.

Ska vara inlämnade senast 2 veckor innan årsmötet till ordföranden via post eller mail.

13. Mötet avslutas

14. Övriga frågor

Vår fix

Hej på er.

Jag har idag märkt ut så att man lätt ser vad och hur bilarna skall parkeras.

Parkeringen

Nu har vi satt upp nya skyltar som visar var båt + trailer skall stå.

Och övriga bilar parkerar på den stora parkeringen mot vattnet.

Väntelista

Hej på er

Tyvärr finns det inga lediga platser. Vill ni ställer er i kö kostar det 100kr per år. Och det gör ni genom att betala in 100kr på vårat Bankgiro 442-5708 och skriv namn och telefonnummer så kommer ni med på listan.

Tobbe

Lyckad familjedag.

Idag hade vi föreningens första familjedag.

Det kom ca 50 personer brandkåren var där och visade upp sig.

Vi grillade korv och hade lite tävlingar.

Snyggaste båten som vanns av Urban Stridsberg plats 223.

Bästa förtöjningen som vanns av 112 Niklas Federow

Smidigaste förtöjningen som vanns av 109 Jörgen Mossberg

Och finaste förtöjningen av 150 Lars Lind.

Vi hade även en fiske tävling tyvärr så kunde jag inte stanna kvar och se vem som vann det.

En sak vi upptäckte var att många båtar var dåligt förtöjda. Många som hade förtöjt med fjäder vilket är bra men dom hade missat att dra en tamp runt fjäderna eller igenom den ifall den brister.

Vi hade också en kille som visade upp körning med en radiostyrd bil.

Nästa år satsar vi på mer aktiviteter om medlemmarna vill ha det tillbaka.

Tobbe