Kallelse till årsmöte 2019

KALLELSE

Till årsmöte i Hjällsnäs Båt & Bryggförening (HBBF)

Torsdagen den 7 mars 2019 kl 18.00

I församlingshemmet Lundbyvägen Gråbo.

Förslag till dagordning.

1. Mötets öppnande

2. Godkännande av dagordningen (beslut)

3. Är årsmötet stadgeenligt utlyst? (beslut)

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet (beslut)

5. Val av två justeringsmän (beslut)

6. Genomgång av föregående årsmötesprotokoll

7. Verksamhetsberättelse 2018

8. Ekonomi – utfall 2018

9. Revisionsberättelse

10. Ansvarsfrihet för styrelsen 2018 (beslut)

11. Val till styrelsen (beslut) – Sekreterare (2 år), föreslås Göran Sundblad (omval) – Styrelseledamot (2 år), föreslår Martin Esmyr (omval) – Kassör (2 år), föreslås Nicklas Raask (nyval) – Revisor (2 år), föreslås Martin Rosberg

12. Verksamhetsplan 2019- inkl asfaltering (beslut)

13. Budget 2019 inkl avgifter (beslut)

14. Förslag om ändrad vakthållning (beslut)

15. Andrahandsuthyrning (beslut)

16. Uppdatering av stadgar (beslut)

17. Arbetsmöten (beslut) – 11 maj kl 09.00 – 24 augusti kl 09.00

18. Sjökortsfrågor

19. Motioner (skall vara inlämnade senast 2 veckor innan årsmötet till ordföranden via post eller mail)

20. Övriga frågor

21. Mötet avslutas

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *